IMPEL Logo
 • Среща на експертния екип по промишленост и въздух в Щутгарт 18-19 октомври 2023 г.

  Търг за ИТ сигурност и GDPR

 • търг за подобрения на уебсайта

  Търг за ИТ сигурност и GDPR

 • Среща на експертния екип на IMPEL за инструменти и подходи за кръстосано рязане

  Търг за ИТ сигурност и GDPR

 • Търг за ИТ сигурност и GDPR

  Търг за ИТ сигурност и GDPR

Добре дошли в IMPEL

Мрежата на Европейския съюз за прилагане и изпълнение на законодателството в областта на околната среда (IMPEL) е международна асоциация с нестопанска цел на органите по околна среда на държавите-членки на Европейския съюз, присъединяващите се страни и страните кандидатки за членство в ЕС, страните от ЕИП и ЕАСТ, както и потенциалните кандидатки за присъединяване към Европейската общност.

Мисията ни е да осигурим ефективно прилагане и изпълнение на европейското законодателство в областта на околната среда чрез насърчаване на професионалното сътрудничество, обмена на информация и най-добри практики между регулаторните органи в областта на околната среда.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter