IMPEL Logo
 • Запазете датата за конференцията на 4 мрежи

  Управителният комитет на експертния екип по промишлеността и въздуха на IMPEL се срещна в Брюксел и проведе среща с Европейската комисия

 • Финансови провизии за екологични задължения Практическо ръководство

  Управителният комитет на експертния екип по промишлеността и въздуха на IMPEL се срещна в Брюксел и проведе среща с Европейската комисия

 • Резултатите от проекта IMPEL за ремедиация на води и земи бяха представени на конференцията на Intersol

  Управителният комитет на експертния екип по промишлеността и въздуха на IMPEL се срещна в Брюксел и проведе среща с Европейската комисия

 • Екипът на проекта IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) направи посещение на място в Мурсия, Испания

  Управителният комитет на експертния екип по промишлеността и въздуха на IMPEL се срещна в Брюксел и проведе среща с Европейската комисия

 • IRI Исландия 2023

  Управителният комитет на експертния екип по промишлеността и въздуха на IMPEL се срещна в Брюксел и проведе среща с Европейската комисия

 • Проектът IMPEL "Прилагане на директивите за птиците и местообитанията на европейските летища" направи първото си посещение на летище

  Управителният комитет на експертния екип по промишлеността и въздуха на IMPEL се срещна в Брюксел и проведе среща с Европейската комисия

 • Управителният комитет на експертния екип по промишлеността и въздуха на IMPEL се срещна в Брюксел и проведе среща с Европейската комисия

  Управителният комитет на експертния екип по промишлеността и въздуха на IMPEL се срещна в Брюксел и проведе среща с Европейската комисия

Добре дошли в IMPEL

Мрежата на Европейския съюз за прилагане и изпълнение на законодателството в областта на околната среда (IMPEL) е международна асоциация с нестопанска цел на органите по околна среда на държавите-членки на Европейския съюз, присъединяващите се страни и страните кандидатки за членство в ЕС, страните от ЕИП и ЕАСТ, както и потенциалните кандидатки за присъединяване към Европейската общност.

Мисията ни е да осигурим ефективно прилагане и изпълнение на европейското законодателство в областта на околната среда чрез насърчаване на професионалното сътрудничество, обмена на информация и най-добри практики между регулаторните органи в областта на околната среда.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter