IMPEL Logo

About IMPEL

Управителният съвет е изпълнителният орган на Асоциацията и отговаря за ежедневното управление и изпълнението на решенията на Общото събрание. Например той управлява отношенията с ключови външни заинтересовани страни като Европейската комисия, изготвя бюджета на мрежата и управлява и разпределя средства, когато е необходимо. Бордът контролира работата на Секретариата.

Понастоящем Бордът се състои от:

Marco Falconi

Марко Фалкони работи като технолог в ISPRA (Италиански институт за опазване и изследване на околната среда) и е ръководител на експертния екип IMPEL Water and Land. Притежава две магистърски степени – едната е по науки за околната среда, а втората - по геология.
Марко има международен опит в проекти на ООН в балканските страни и в оценката на GEO6. Той е един от членовете на Националния референтен център за почви на EIONET. В ISPRA той е координатор на главата “Почви и земи” в годишния доклад за градските райони. Той е и научен координатор на Remtech Europe, годишна конференция за замърсени обекти. Преподава оценка на околната среда в Политехническия университет на Марке и в Университета в Камерино.

Florije Kqiku

Florije Kqiku, a seasoned professional with nearly two decades in Government of Kosovo and four years in the private sector, excels in environmental law and enforcement. Serving as the Head of Division for Inspection at the Ministry of Environment, Spatial Planning, and Infrastructure in Kosovo from 2014-2023, she led strategic initiatives, represented Kosovo internationally, and managed legislative reforms. Florije's expertise extends to project management, training, and coordination in regional and EU networks. Holding a Master's in Management and The Environment from the University of Lancaster and a background as an engineer of architecture from the University of Prishtina, she offers a unique and comprehensive perspective on environmental issues. Florije is a multilingual, dedicated leader, actively contributing within IMPEL since 2014, participating in various projects, including those focused on combating Environmental Crime. Notably, she has served as the National Coordinator for Kosovo within the framework of IMPEL and as the National Coordinator for EnviCrimeNet for a decade.

Rob Kramers

Rob Kramers is an international expert and programme manager at the knowledge Centre for the Environment at Rijkswaterstaat in The Netherlands. His organisation is part of the ministry of Infrastructure and Water management. 

The primary focus of his team is capacity building and training on environmental themes. With 25 years of experience within IMPEL, Rob contributed on many of the projects. Doing the Right Things (Inspection planning) and the Knowledge and Innovation Centre are some of them. Rob was the programme manager for IMPEL’s Knowledge and Information Programme and is one of the ambassadors of the IMPEL Review Initiative programme.

Bojan Počkar

Боян е старши инспектор по околна среда в Инспекцията за околна среда и пространствено планиране в Словения. Той има диплома по организационни науки от Университета в Кранй, Словения. Ръководител е на междуведомствената работна група по въпросите на ТФС в Словения (членове на Инспектората, Полицията, Финансовата администрация) и участва в IMPEL повече от 10 години като национален координатор, национално лице за контакт в областта на ТФС, член на Управителния комитет на експертния екип по отпадъци и ТФС и активен член на различни проекти на IMPEL в рамките на експертните екипи по отпадъци и ТФС и междусекторни проекти. Боян е заместник-председател по проектите. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Alfred Dreijer

Алфред работи в лицензионния орган в провинция Дренте в Нидерландия, където издава разрешителни за лов, опазване на природата и горско стопанство. От името на провинция Дренте той участва в националната работна група по закона за защита на природата и в националната работна група за управление на вълка. Предишният му опит включва работа като агент по недвижими имоти в Министерството на земеделието, природата и рибарството, както и като служител по опазване на природата в провинция Фризия. Той участва в IMPEL от 2017 г.  и през 2021 г. е избран за ръководител на експертния екип по въпросите на природата.

Martine Blondeel

Мартин е старши експерт по политиката за околна среда и пространствено развитие в Министерството на околната среда и пространственото развитие на фламандското правителство в Белгия. Преди това в продължение на много години тя е била началник на Главния инспекторат на отдел "Инспекция по околна среда". В тази си роля тя ръководи координиращата работа на няколко експерти в различни области на околната среда, като въздух, отпадъчни води, отпадъци, превоз на отпадъци, шум, миризми, вещества, нарушаващи озоновия слой, и парникови газове, почва и подпочвени води, генетично модифицирани организми, системи за управление на енергията, системи за управление на околната среда и Регламент Reach. Преди това тя е била координатор-експерт в областта на контрола на замърсяването на въздуха и неприятните миризми. Има опит като инспектор по околната среда, като специалист по политиката в областта на въздуха и като преподавател по природни науки. Завършила е университета в Льовен, а след това е продължила обучението си в университетите в Антверпен и Гент. Участва в IMPEL от 2007 г. – основно в експертните екипи "Индустрия & Въздух" и "Кръстосани въпроси &ndash"; а през 2021 г. е избрана за ръководител на експертния екип по кръстосани въпроси.

Subscribe to our newsletter