IMPEL Logo

Отпечатък

Адрес

IMPEL
Chemin des deux maisons 73, box 3
1200, Brussels
Belgium
E: info@impel.eu
I: www.impel.eu

Юридическа регистрация

Номер: 6/CH/15.598/S
Дата на регистрация: 09/05/08
Номер на фирмата 898.135.767
Данъчен номер BE 0898.135.767

Съвет

Г-жа Ана Гарсия - председател

Г-жа Кристина Рабе - заместник-председател Администрация и финанси

Г-н Жан-Люк Перен - заместник-председател Проекти

Контакт

Секретариатът
info@impel.eu

Subscribe to our newsletter