IMPEL Logo

2022 Търгове за секретариата на IMPEL

20 Oct, 2021

Съветът на IMPEL току-що одобри обявите за услуги за секретариата за периода 2022-2024 г. Налични са пет позиции:

Краен срок за кандидатстване е 9 ноември в 12:00 ч. централноевропейско време. Моля, вижте отделните оферти за допълнителна информация и контакти.

 

*Обявата за маркетинг на продукти е оттеглена в очакване на допълнителни консултации в мрежата. 

Subscribe to our newsletter