IMPEL Logo

Конкурс за управител на мрежата EUFJE

11 Nov, 2021

Форумът на съдиите на Европейския съюз по въпросите на околната среда (EUFJE) е създаден през 2004 г. Целта на Форума е да допринесе за по-доброто прилагане и изпълнение на националното, европейското и международното право в областта на околната среда:

• като допринася за по-доброто познаване на правото в областта на околната среда сред съдиите,

• чрез обмен на съдебна практика и

• чрез споделяне на опит в областта на обучението на съдиите по екологично право.

EUFJE е мрежа от около 140 съдии и съдилища в повече от 40 различни държави. Асоциацията е регистрирана в Белгия, а седалището ѝ е в Брюксел. Работните ѝ езици са английски и френски

Мрежата търси мениджър на мрежата, който да осигурява секретарска и съществена подкрепа:

Обявление за услугата "Мениджър на мрежата EUFJE 2021"

Subscribe to our newsletter