IMPEL Logo

Форум на съдиите по околна среда в ЕС

26 Aug, 2022

Форумът на съдиите по околна среда на Европейския съюз (EUFJE) е създаден през 2004 г. Целта на Форума е да допринесе за по-доброто прилагане и изпълнение на националното, европейското и международното право в областта на околната среда.

Мрежата търси мениджър на мрежата, който да осигурява секретарска и съществена подкрепа.

Моля, отворете спецификацията за повече информация и подробности относно начина на кандидатстване.

Спецификация на мениджъра на мрежата на EUFJE

Крайна дата за кандидатстване е 31 октомври 2022 г.

Subscribe to our newsletter