IMPEL Logo

Търг за проект IMPEL за подкрепа на изпълнението на IED - краен срок 7 септември

17 Aug, 2023

ПроектътIMPEL Supporting Industrial Emissions Directive (IED) Implementation (Подкрепа за прилагането на Директивата за промишлените емисии) има за цел да сподели знания и добри практики сред специалистите в областта на регулирането и да разработи насоки и материали за обучение в подкрепа на ефективното прилагане на IED.  

В този проект участва Работната група по свиневъдство и птицевъдство, която има за цел да въведе екологичен контрол в интензивните животновъдни ферми. 

В рамките на тази работна група IMPEL търси доставчик на услуги за изработване на кратък видеоклип за целите на разпространението на резултатите от дейността на работната група.  

Вижте приложената обява за услуга за консултант в рамките на IMPEL Supporting IED Implementation.  

Краен срок за кандидатстване е 7 септември 2023 г. 

Subscribe to our newsletter