IMPEL Logo

Протокол от Форума за екологично съответствие и управление, 2 юни 2021 г.

14 Jun, 2021

Събитието на Форума за екологично съответствие и управление беше председателствано от г-н Аурел Чобану-Дордеа, директор на отдел "Изпълнение иamp; подкрепа за държавите-членки", ГД "Околна среда".

Заседанието се състоеше от две работни сесии. По време на първата част на първите работни сесии бяха представени основните послания и резултати от Деня на 4-те мрежи, както и съответната работа в рамките на NEPA-BRIG.

За по-подробна информация относно срещата на Форума за екологично съответствие и управление, моля, прочетете проекта на протокол. 

Subscribe to our newsletter