IMPEL Logo

Нов търг за приложение за събиране на данни

19 Oct, 2021

Проектът "Европейски морски трансграничен трансект за наблюдение на макрофауната и антропогенния натиск" (Europe-MTT 2021), цели да постави началото на процес, завършващ с общи европейски насоки за наблюдение на китоподобните и морските костенурки и техните заплахи, като пластмаса и морски трафик, в рамките на Рамковата директива за морска стратегия, като се използват големи кораби като платформи за наблюдение

Впоследствие IMPEL търси доставчици на услуги, които да работят в продължение на очакваните средно 20 дни в рамките на ноември и декември 2021 г. за разработване на APP за събиране на данни за китоподобни, други макробезгръбначни и натиск като морския трафик.

Щракнете тук за офертата и допълнителна информация: Европа MTT2021 IMPEL Tender

Срокът за подаване на заявления е удължен до 7 ноември 2021 г.

Subscribe to our newsletter