IMPEL Logo

Търг за управление на минни отпадъци

25 Jul, 2022

Проектът IMPEL за управление на минните отпадъци има за цел да сравни транспонирането на директивата от различните държави членки (ДЧ), за да се оценят общите насоки за по-добро управление на историческите минни отпадъци, включително с оглед на тяхното оползотворяване като вторични суровини. Всичко това трябва да бъде в хармония с европейските указания за кръгова икономика. В рамките на проекта е необходимо да се проучат практическите аспекти на проекта (без да се ограничават до регулаторните) от институция или изследователски център, експерт по проблема за управлението и оползотворяването на миннодобивните отпадъци.

Вследствие на това IMPEL, за нуждите на проекта "Управление на минните отпадъци", търси доставчик на услуги.

Вижте приложената обява за услуга за консултант в рамките на проекта на IMPEL “Управление на минните отпадъци”.

Крайна дата за кандидатстване е 15 август 2022 г.

Обявление за услуга за консултант в рамките на проекта IMPEL “Управление на минни отпадъци” Покана за участие в търг

Subscribe to our newsletter