IMPEL Logo

Три търга за услуги в подкрепа на дейностите на IMPEL

30 Dec, 2022

IMPEL откри днес търгове за три услуги в подкрепа на дейностите на IMPEL. Те са: 

  1. Обявление за услуга - Подкрепа за пътувания и срещи
  2. Обявление за услуга - Уебсайт и обща административна подкрепа
  3. Обявление за услуга - Разпространение на резултатите от проекта

Всички имат еднакъв краен срок за получаване на отговори - 15:00 ч. на 22 януари. Лицето за контакт е Jean-Luc Perrin, jean-luc.perrin@developpement-durable.gouv.fr 

Subscribe to our newsletter