IMPEL Logo

News

 • Семинари за самонаблюдение и отчитане

  27 Sep, 2021

  На 28 септември и 11 октомври ще се проведат онлайн семинари за самонаблюдение на емисиите във въздуха от операторите, организирани от проекта за изпълнение на IED IMPEL. Семинарите ще бъдат посветени на самонаблюдението от страна на оператора, на емисиите във въздуха, непрекъснати и непрестанни, с акцент върху надеждността на самонаблюдението и неговото докладване от страна на операторите (задължените лица).

  [Read more]
 • 21-ва Генерална асамблея на IMPEL - Лисабон

  12 Jul, 2021

  21-вото заседание на Генералната асамблея (ГА) на IMPEL се проведе на практика в периода 29-30 юни 2021 г. В нея участваха над 80 членове и експерти. ОС беше председателствано от г-н Жозе Брито е Силва, генерален инспектор на IGAMAOT, г-жа Ана Гарсия, португалски координатор на IMPEL от IGAMAOT, и председателя на IMPEL г-жа Кристина Рабе. Основният акцент на ОС беше съгласуването на предложенията за реформа на управлението и процедурите за вземане на решения за мрежата.

  [Read more]
 • ДОГОВОР ЗА УСЛУГА ЗА КОНСУЛТАНТ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА LIFE PROWHIBIT

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT е европейски проект, финансиран по програмата LIFE, чиято основна цел е да допринесе за пакета за кръгова икономика, принципите и целите за управление на отпадъците и да предотврати, разкрие и пресече престъпленията с отпадъци в околната среда. В рамките на проекта е необходимо "да се докладва за текущото състояние на международно ниво на престъпленията, свързани с отпадъци в околната среда (EWC)".

  [Read more]
 • ДОГОВОР ЗА УСЛУГА ЗА КОНСУЛТАНТ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА LIFE PROWHIBIT

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT е европейски проект, финансиран по програмата LIFE, чиято основна цел е да допринесе за пакета за кръгова икономика, принципите и целите за управление на отпадъците и да предотврати, разкрие и пресече престъпленията с отпадъци в околната среда. В рамките на проекта е необходимо "да се докладва за текущото състояние на международно ниво на престъпленията, свързани с отпадъци в околната среда (EWC)".

  [Read more]
 • WasteForce, видео за инструмент за анализ на съдебномедицински данни за околната среда

  15 Jun, 2021

  За да се обясни как работи инструментът "Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool", публикуван в рамките на проекта WasteForce, е публикувано видео с инструкции. Видеото показва примери за това как инструментът може да подпомогне извличането и анализа на данни в областта на незаконния превоз на отпадъци.

  [Read more]
 • SWEAP, приложение за докладване на данни от инспекции

  15 Jun, 2021

  За да се записват на място данните от инспекциите на трансграничните превози на отпадъци, в рамките на проекта LIFE SWEAP беше разработено приложение за отчитане на данни от инспекции за мобилни устройства. Приложението е предназначено за инспекторите и служителите на правоприлагащите органи в ЕС, за да записват извършените от тях инспекции на превози на отпадъци и да позволяват на техните организации да разполагат с пълен отчет за инспекциите, установените нарушения и последващите действия.

  [Read more]
 • Протокол от Форума за екологично съответствие и управление, 2 юни 2021 г.

  14 Jun, 2021

  Срещата на Форума за екологично съответствие и управление беше председателствана от г-н Аурел Чобану-Дордеа, директор "Изпълнение и подкрепа на държавите членки", ГД "Околна среда". Срещата се състоеше от две работни сесии. По време на първата част на първите работни сесии бяха представени основните послания и резултати от Деня на 4-те мрежи, както и съответната работа в рамките на NEPA-BRIG.

  [Read more]
 • Зелената седмица на ЕС 2021 обсъжда амбицията за нулево замърсяване

  04 Jun, 2021

  Европейската комисия проведе "Зелената седмица" като виртуална конференция, посветена на амбицията за нулево замърсяване.Събитието се проведе от 1 до 4 юни 2021 г. На 2 юни Марко Фалкони, ръководител на експертния екип по води и земи, взе участие в сесия 4.3 Отчитане на по-чисто бъдеще: мониторинг на рисковете от опасни химикали. Г-н Фалкони представи презентация за управлението на замърсени територии и проекта IMPEL за възстановяване на води и земи.

  [Read more]
 • 4 Ден на мрежите Съвместна декларация, "Заедно в борбата срещу престъпленията срещу околната среда

  31 May, 2021

  Съвместно изявление на четирите мрежи По случай Деня на 4-те мрежи: "Заедно в борбата срещу престъпленията срещу околната среда" 21 май 2021 г. В петък, 21 май 2021 г., повече от 150 съдии, прокурори, органи по прилагане на законодателството в областта на околната среда, полицейски служители и служители на ЕК присъстваха на първия виртуален Ден на 4 мрежи, "Заедно в борбата с престъпленията срещу околната среда"

  [Read more]
 • Знакови дела за биоразнообразието

  28 May, 2021

  През март и април 2021 г. беше проведено проучване сред професионалисти в областта на екологичното право, включително съдии, прокурори, експерти и юристи от неправителствени организации, с цел да се идентифицират нерешени дела за опазване на природата. Екологичното правосъдие е последната линия на защита на околната среда. В навечерието на петнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР COP 15) ClientEarth състави тази селекция от десет знакови дела за биологичното разнообразие от цял свят.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter