IMPEL Logo

News

 • Water and Land Remediation project - Submission of case studies

  03 Mar, 2023

  The deadline to submit case studies for Thermal Desorption and Phytoremediation has been extended to 17th March 2023.

  [Read more]
 • IMPEL W&L Remediation Project Multi Phase Extraction Report is now available

  20 Feb, 2023

  IMPEL Water and Land Remediation Project aims to speed up the contaminated sites management, focusing to the remediation phase that is often the bottleneck, with monitoring parameters specific for each remediation technology, that may show clearly the progress of activities towards the target.

  [Read more]
 • IMPEL Open Day (1-2 March 2023) Compliance promotion through networking

  10 Feb, 2023

  We invite you to IMPEL's Open Day 2023. This virtual event is addressed to every interested person belonging to public environmental bodies. The aim is to inform all related institutions and IMPEL members about IMPEL’s activities and to present the work carried out by the five Expert Teams and the IMPEL 2022-2024 Work Programme. There will be a session for each Expert Team to present their activities and projects.

  [Read more]
 • Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution

  08 Feb, 2023

  Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution was organised by the Italian Government and Carabinieri, in cooperation with European Commission, DG ENV, through the Directorate for Zero Pollution and Green Cities, in the European Parliament on 7 February 2023 in Brussels. The Conference concentrated on the remediation of landfills and exchange of enforcement practices to drive zero pollution. In the midst of the implementation of the European Green Deal and in light of the 2021 Zero Pollution Action Plan, the purpose of the Conference was to shed light on lessons learnt so far and facilitate exchanges of views with other relevant enforcement actors. The Board of IMPEL, gave a speech at the conference to present perspectives on multi agency cooperation environmental enforcement efforts being carried out by authorities, between and within IMPEL member countries.

  [Read more]
 • Irish EPA webinar on how to prevent juridical compliance procedures

  30 Jan, 2023

  ’’Essential for our risk based inspection system LEMA is reliable data’’, this is an important lesson learned from Kealan Reynolds. And also that this does not come cheap, you have to invest in this again and again. Together with Michelle McKim he took us on a digital road trip through the past, present and future of their system called Lema. Short for Licensing, Enforcement, Monitoring & Assessment.

  [Read more]
 • Семинар на IMPEL за управление на отпадъците и кръгова икономика се проведе на 13-14 декември в Лисабон

  02 Jan, 2023

  Проектът на IMPEL "Управление на отпадъците и кръгова икономика" (WMCE) преминава през стъпките на йерархията на отпадъците, за да се постигне общо разбиране на ключовите моменти от Рамковата директива за отпадъците и да се хомогенизира поведението в държавите членки. В рамките на проекта вече са изготвени документи с насоки, свързани със стъпките от йерархията на отпадъците, в предишните етапи на проекта.

  [Read more]
 • IMPEL организира съвместна инспекция в завод за хартиена маса в Швеция

  22 Dec, 2022

  IMPEL организира съвместна инспекция в завод за хартиена маса в Швеция Работната група за инспекция и превенция от ЕТ "Индустрия" и "Въздух" организира своята 14-та съвместна инспекция в завод за целулоза и хартия в Швеция на 8-9 декември 2022 г. Това беше първата съвместна инспекция след короната. Инспектори от Швеция, Нидерландия и Финландия се включиха в инспекцията, а инспектор от Обединеното кралство участва в подготовката.

  [Read more]
 • Проектът за рециклиране на кораби IMPEL организира първия си уебинар на 28 ноември 2022 г.

  21 Dec, 2022

  Проектът IMPEL за рециклиране на кораби има за цел да подобри сътрудничеството между екологичните и морските органи, ангажирани в тази област. Различното законодателство на ЕС и свързаните с него компетенции правят прилагането, надзора и изпълнението трудни. За да се предотвратят незаконните превози, ще бъдат разработени материали с насоки за органите и другите участващи заинтересовани страни и ще се организира изграждане на капацитет за инспекторите и другите заинтересовани страни. Също така ще бъде проучено сътрудничеството с други институции, агенции, мрежи в рамките на ЕС и извън него, както и с неправителствени организации.

  [Read more]
 • Добри практики при изпълнението на Плана за действие на ЕС срещу трафика на диви животни Проектът организира първата си съвместна инспекция в Португалия

  19 Dec, 2022

  Изпълнението на Плана за действие на ЕС срещу трафика на диви животни изисква широка подкрепа не само от институциите на ЕС, но и от агенциите на ЕС - Европол и Евроюст, държавите членки и техните съответни агенции, делегациите на ЕС и посолствата на държавите членки в трети страни. Целта на проекта IMPEL "Добри практики при изпълнението на Плана за действие на ЕС срещу трафика на диви животни" е да се анализират различните добри практики за прилагане на инструментите на ЕС за борба с трафика на диви животни и да се създаде наръчник за ориентиране, който да бъде споделен и използван от всички държави членки. Екипът на проекта разработи справочник в предишните фази на проекта. Кликнете тук, за да изтеглите документа.

  [Read more]
 • Срещата на експертния екип по опазване на природата се проведе онлайн на 23 ноември

  09 Dec, 2022

  Срещата на експертния екип по опазване на природата се проведе онлайн на 23 ноември. Фокусът на това събитие беше да се предостави актуална информация за проектите на IMPEL, които се изпълняват през 2022-2024 г. в рамките на експертния екип по опазване на природата. Заместник-председателят на IMPEL Жан Люк Перен и ръководителят на експертния екип Алфред Драйер откриха срещата, а на нея присъстваха 24 представители от 11 държави и 2 неправителствени организации. Дневният ред включваше презентации от ръководителите на проектите за опазване на природата на IMPEL, предложения за бъдещи проекти, резултати от проучването на предизвикателствата при изпълнението и как да се разшири мрежата на екипа за опазване на природата.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter