IMPEL Logo

Оценка на използването на спътникови изображения от програмата "Коперник" при проверки на околната среда и опазването на природата и на тяхната доказателствена стойност

2018 - 2019

Завършен

Описание и цели на проекта

Прилагането на законите в областта на околната среда може да бъде подпомогнато от високоактуална и ценна географска информация, която се събира, съхранява, управлява и подпомага дейностите на терен. Все още обаче не са ясни методите, институционалното използване и правното прилагане на тези инструменти за анализ на околната среда и земеползването.

Затова този проект има за цел да идентифицира потенциалните потребители на тези данни от дистанционни изследвания, базирани на услугите на Copernicus, и да разбере как тази информация може да подпомогне дейностите по инспектиране на околната среда и опазването на природата в рамките на спецификата на всеки участващ член на IMPEL и как тя вече е била прилагана и може да бъде прилагана в бъдеще, като се вземат предвид основните процедури, методи, (отворен) достъп до такива процедури и методи и правни ограничения (по отношение на прилагането на геопространствени доказателства в правния контекст на различните държави).

Очаквани резултати:

  • Обмен на информация и актуални добри практики относно използването на услугите на Copernicus и безпилотни летателни апарати като инструмент за инспекции в областта на околната среда и опазването на природата и възможните правни ограничения по отношение на използването на събраните данни;
  • Събиране на знания за разработването на методологии, които да подпомагат членовете на IMPEL, които понастоящем използват или планират да използват тези инструменти/технологии;
  • Повишаване на възможностите за използване на резултатите от услугите на Copernicus за подпомагане и приоритизиране на програмите за инспекции;
  • Споделяне на методологии и експертен опит в областта на географската информация, прилагана в инспекциите в областта на околната среда и опазването на природата;
  • Идентифициране на потенциалните пречки пред използването на геопространствени технологии по отношение на тяхната доказателствена стойност.

 

Number: 2018/18 – Status: Завършен – Period: 2018 - 2019 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter