IMPEL Logo

Сравнителен анализ на параметрите на качеството за инспекциите по околната среда

2005

Завършен

Описание и цели на проекта

Проектът имаше за цел да идентифицира и определи ясни, прозрачни и сравними параметри за качество на инспекциите по околна среда, като по този начин даде възможност на инспекциите да се сравняват и да се учат една от друга. Освен това в рамките на проекта се обсъждаше как могат да се използват и експлоатират намерените за подходящи параметри за качество.

Number: 2005/09 – Status: Завършен – Period: 2005 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter