IMPEL Logo

Мини-конференция за големи данни

2017

Завършен

Описание и цели на проекта

При различни инициативи за преглед на IMPEL (IRI) беше установено, че много организации изпитват затруднения с данните, които съхраняват за регулираните обекти и околната среда. Тази конференция ще се опита да сподели най-добрите практики и потенциалните решения, които могат да бъдат споделени, за да се увеличи максимално стойността на данните, които притежаваме.

Number: 2017/20 – Status: Завършен – Period: 2017 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter