IMPEL Logo

Разширяване на членския състав на IMPEL

2019

Текущо

Описание и цели на проекта

Обемът на изготвените ръководни материали, проведените работни срещи и семинари за най-добри практики превръща IMPEL във водеща мрежа за практикуващи специалисти от публичния сектор в областта на екологичното право в Европа. Въпреки това понастоящем съществуват проблеми по отношение на справедливостта, представителството и проникването в рамките на съществуващия профил на членовете на IMPEL’

Този проект има за цел да идентифицира препоръки за стимулиране на всички аспекти на членството и за потенциална промяна на съществуващите правила и устав за членство, както и за увеличаване на броя на членовете.

Очаквани резултати:

  • Доклад с предложения за Общото събрание в Хелзинки.

Number: 2019/22 – Status: Текущо – Period: 2019 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter