IMPEL Logo

Правилни действия при инспекциите на превози на отпадъци

2011 - 2012

Завършен

Описание и цели на проекта

Този проект на IMPEL изследва полезността на методологията "Правене на правилните неща" (DTRT) за инспекции на превоза на отпадъци. Целта е да се разработи практически инструмент, основан на Ръководството за DTRT, който може да помогне за подобряване на организацията на проверките на превоза на отпадъци от компетентните органи в страните членки на IMPEL. Три компетентни органа от различни държави - членки на IMPEL, ще приложат Ръководството за DTRT за инспекции на превози на отпадъци и ще проверят как DTRT може да подпомогне организацията на тези инспекции. Под организация се разбират всички различни стъпки на планиране, изпълнение и оценка на инспекциите, както е описано в цикъла на DTRT за екологични инспекции. Тестовете ще бъдат изготвени, като се вземат предвид констатациите и препоръките от проучването на специфичните изисквания за инспекции на превози на отпадъци. Резултатите от етапа на тестване ще бъдат обсъдени и използвани за разработване на инструмент за ръководство въз основа на Ръководството на DTRT, който е подходящ за специфичната област на организиране на инспекциите на превози на отпадъци.

Свързани файлове/информация

 

Number: 2011/17 - 2012/14 – Status: Завършен – Period: 2011 - 2012 – Topic: Отпадъци и TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter