IMPEL Logo

Търговия с емисии

2004 - 2007

Завършен

Описание и цели на проекта

Целите на тази работа в областта на търговията с емисии (фаза I – III) бяха да се обединят усилията на различните регулатори и органи, участващи в прилагането, и да се разберат всички различия в подхода и всяко въздействие, което това може да окаже върху функционирането на схемата. Където е възможно, това трябва да доведе до хармонизиране на оперативните практики и следователно до хармонизиране на функционирането на схемата.

Number: 2004/11 - 2006/13 - 2007/09 – Status: Завършен – Period: 2004 - 2007 – Topic: Промишленост и въздух - Tags:

Subscribe to our newsletter