IMPEL Logo

Конференция на мрежите за прилагане на законодателството в областта на околната среда

2017

Завършен

Описание на проекта и цели

Въз основа на импулса, породен от много успешната конференция на мрежите през 2016 г., която се проведе в Утрехт на 12-13 май, настоящото техническо задание определя план за по-нататъшно развитие на партньорствата, установени с мрежите на съдиите (EU FJE), прокурорите (ENPE) и полицията (ENVI CrimeNet).

Това цели:
1. По-нататъшно развитие на връзките и партньорствата с ключови участници по веригата за спазване на законодателството и,
2. да се съсредоточи върху две "проблемни" тематични области за проучване на случаи и сътрудничество: отпадъци и опазване на природата.

Предложението за тази конференция ще се съсредоточи върху проблемното предизвикателство за прилагане и изпълнение на законодателството, свързано с отпадъците и опазването на природата. Конференцията би навлязла в по-голяма дълбочина по тези теми чрез провеждането на много повече практически семинари за решаване на казуси. Целта е да се изтъкнат примери за добро сътрудничество и най-добри практики между разрешителни органи/инспектори, прокурори, съдии и полицейски служители. Ще покажем научените уроци и казуси, в които нещата биха могли да бъдат по-добри, както и какво можем да направим всички ние за подобряване на опазването на околната среда. Особен акцент в сесиите на конференцията трябва да бъде поставен върху връзките и комуникацията между всяка част от веригата.

На общо ниво по-доброто, по-задълбочено сътрудничество между мрежите е ясна цел и стремеж, като по-добре комуникираме помежду си и си сътрудничим на по-структурирана основа с допълнителната възможност бъдещи съвместни проекти да се осъществяват по-редовно.

Свързани файлове/информация

 

 

Number: 2017/25 – Status: Завършен – Period: 2017 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags: enforcement

Subscribe to our newsletter