IMPEL Logo

Екологични инспекции на промишлени инсталации в съответствие с Директивата за емисиите от промишлеността (IED)

2012 - 2013

Завършен

Описание и цели на проекта

Целта на този проект беше да се организира обмен на информация относно най-добрите практики за прилагане на член 23 и други членове, свързани с инспекциите, от IED. Като се вземат предвид вече разработените от IMPEL насоки за планиране на инспекциите и оценка на риска, както и изискванията на IED, беше разработено интерактивно ръководство за инспекциите на IED.

Тази книга с насоки има за цел да помогне на практикуващите специалисти да отговорят на основните въпроси, с които трябва да се справи всеки инспектиращ орган при въвеждането на IED в своята рамка за инспекции и в цикъла на инспекциите (IMPEL). По време на проекта "Инспекции на IED" задълженията за инспектиране на IED бяха адаптирани към цикъла на инспектиране, както и цикълът на инспектиране беше адаптиран към техническите и правните условия на IED. В резултат на това ръководството осигурява общо разбиране на техническите и правните термини за инспекции, използвани в IED, и спомага за установяването на равнопоставеност при прилагането на новите задължения за инспекции на IED в държавите - членки на IMPEL.

В глава 5 на ръководството е дадена колекция от всички съответни статии за инспекциите с описание на съдържанието и значението им, както и връзка в ръководството към съответната част от цикъла на инспекциите.

Number: 2012/06 – Status: Завършен – Period: 2012 - 2013 – Topic: Промишленост и въздух - Tags:

Subscribe to our newsletter