IMPEL Logo

Сътрудничество между ЕС и Африка

2009 - 2012

Завършен

Описание и цели на проекта

През февруари 2008 г. IMPEL подписа Меморандум за разбирателство (МР) със Секретариата на Базелската конвенция (SBC). В рамките на този Меморандум за разбирателство IMPEL TFS и SBC се споразумяха да си сътрудничат по компонент 4 на проекта SBC’E-wastes to Africa (Електронни отпадъци за Африка). Този проект, стартирал през 2009 г., има за цел да подготви Западна Африка и други африкански държави, за да могат да се справят с нарастващия проблем с вноса на електронни отпадъци, идващи от индустриализираните държави, и по този начин да защитят здравето на гражданите. Проектът се състои от 4 компонента:

1) Проучване на потока от електронни отпадъци в Бенин, Кот д’Ивоар, Гана, Либерия и Нигерия

2) Национална оценка на електронните отпадъци в Бенин,Гана и Нигерия

3) Социално-икономическо проучване на е-отпадъците в Нигерия с възможност за международно сътрудничество между африкански МСП и европейски компании за рециклиране. Същото проучване ще бъде извършено и в Гана.

4) Програма за правоприлагане в Бенин, Египет, Гана, Нигерия и Тунис, ръководена от IMPEL, с цел предотвратяване на незаконния износ от Европа за Западна Африка. Програмата се състои от 2 семинара за обучение в Европа и по един във всяка от петте държави.

Под шапката бяха проведени редица семинари и обучения.

 

Number: 2009/07 - 2010/14 - 2011/20 - 2012/17 – Status: Завършен – Period: 2009 - 2012 – Topic: Отпадъци и TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter