IMPEL Logo

Конференция на мрежата на IMPEL 2018

2018 - 2018

Завършен

Описание и цели на проекта

След две последователни години на организиране на конференции на мрежите на ЕС (2016 г. в Утрехт и 2017 г. в Оксфорд) IMPEL призна необходимостта от провеждане на специална конференция, посветена на работата, напредъка и пътя напред на мрежата, 5-те експертни екипа и техните членове; особено във връзка с инициативата на Европейската комисия за осигуряване на екологично съответствие.

Конференцията има за цел да:

 • Представяне на актуалното състояние на операционализацията на позицията на IMPEL /Документа за амбициите относно ‘Гарантиране на съответствието с изискванията за опазване на околната среда’ (2018 г.)
 • Повишаване на (стратегическото) членство в IMPEL
 • Промотиране и разпространение на резултатите и продукцията на IMPEL’
 • Обсъждане и представяне на многогодишна стратегическа програма за обучение и изграждане на капацитет, обхващаща ключови области, идентифицирани като пропуски и нужди при изпълнението
 • Обсъждане на координирани действия за прилагане в целия ЕС по различни теми
 • Информиране и съгласуване със заинтересованите страни и стратегическите партньори, които са активни във веригата на спазване на изискванията
 • Показване на примери за иновативни нови инструменти и действия в подкрепа на членовете на IMPEL в тяхната работа и отговорности
 • Улесняване на обмена на най-добри практики, казуси и ноу-хау

Конференцията ще предложи и на 5-те експертни екипа да проведат своята среща в рамките на конференцията.

Резултати и резултати:

 • Приемане на мненията на членовете’ за представените действия и начини за постигане на напредък за повишаване и гарантиране на екологичното съответствие.
 • Повишен профил на IMPEL сред членовете, заинтересованите страни, партньорите и извън него
 • Рамки за многогодишна програма за обучение и изграждане на капацитет, включително области, нужди, инструменти и програми за обучение, финансиране, ресурси
 • Предложения за съвместни действия за инспекции в целия ЕС и начини за тяхното изпълнение

Свързани файлове/информация

 

Number: 2018/21 – Status: Завършен – Period: 2018 - 2018 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter