IMPEL Logo

Справочник на IMPEL за екологични инспекции

1998 - 1999

Завършен

Описание и цели на проекта

Целта на Референтния справочник на IMPEL за инспекциите по околна среда е да предостави инструмент на инспекторите по околна среда в Европейския съюз. Той е предназначен главно за инспекторите на място, но може да бъде полезен и за висшия и средния мениджмънт.

Number: 1999/02 – Status: Завършен – Period: 1998 - 1999 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter