IMPEL Logo

INSPECTAN: Насоки за инспекция на околната среда в кожарската промишленост

2004 - 2005

Завършен

Описание и цели на проекта

Настоящият доклад произлиза от резултатите от въпросник, обсъждан на срещи, проведени в периода октомври 2004 г. – юни 2005 г. Дискусията се съсредоточи върху икономиката; производствените процеси; законите и разпоредбите; процедурите за контрол. Докладът е замислен като инструмент за публичните органи, участващи в контрола и в дейностите по наблюдение на кожарската промишленост. За тази цел в него е събран опитът на няколко европейски контекста на кожарската и дъбилната промишленост.

Number: 2004/14 – Status: Завършен – Period: 2004 - 2005 – Topic: Промишленост и въздух - Tags:

Subscribe to our newsletter