IMPEL Logo

Миниконференция за регулаторна стратегия

2017

Завършен

Описание и цели на проекта

При различни инициативи за преглед на IMPEL (IRI) беше установено, че много организации не успяват ясно да формулират своята всеобхватна регулаторна стратегия, така че цялата регулаторна дейност да може да бъде ясно съгласувана с нея. В методологията "Правене на правилните неща" също има изискване за определяне на контекста и целите, които следва да бъдат приведени в съответствие с регулаторната стратегия. Като разберат какви са наличните възможности, регулаторните органи ще могат да създадат/прецизират/развият своята стратегия.

Number: 2017/24 – Status: Завършен – Period: 2017 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter