IMPEL Logo

REMAS - Изисквания на IMPEL за критериите на Remas

2004

Завършен

Описание и цели на проекта

Този доклад е изготвен, за да включи мненията на IMPEL’в рамките на проекта Remas, и по-специално във връзка с разработването на ‘Критериите на Remas’. Проектът Remas е съфинансиран от програмата LIFE-Екология на ЕС, Агенцията по околна среда на Обединеното кралство, Шотландската агенция за опазване на околната среда, Института за управление и оценка на околната среда и Ирландската агенция за опазване на околната среда. Проектът има за цел да постигне консенсус относно стойността на независимо сертифицираната система за управление на околната среда (СУОС) за регулаторния орган в областта на околната среда и да установи кои доброволни мерки за съответствие защитават най-ефективно околната среда и защо. Критериите ‘Remas’ се определят като онези елементи на СУОС, които се считат за ключови за подобряване на екологичните резултати и подпомагане на регулирането.

 

Number: 2004/13 – Status: Завършен – Period: 2004 – Topic: Междусекторни инструменти и подходи - Tags:

Subscribe to our newsletter