IMPEL Logo

СТРАТЕГИИ ЗА ПРОВЕРКА НА САМОНАБЛЮДЕНИЕТО И ДОКЛАДВАНЕТО НА ЕМИСИИТЕ ВЪВ ВЪЗДУХА"

2021 - 2022

Завършен

На 28 септември и 11 октомври 2021 г. се проведоха онлайн семинари за самоконтрол на емисиите във въздуха, организирани от проекта за изпълнение на IED IMPEL. Семинарите бяха посветени на самонаблюдението на операторите, на емисиите във въздуха, непрекъснати и непрестанни, фокусирани върху надеждността на самонаблюдението и докладването му от операторите (задължените лица).

Number: – Status: Завършен – Period: 2021 - 2022 – Topic: Промишленост и въздух - Tags:

Subscribe to our newsletter