IMPEL Logo

Подкрепа за прилагането на интегрирания метод за оценка на риска (IRAM)

2014 - 2014

Завършен

Описание и цели на проекта

На 6 януари 2011 г. влезе в сила Директивата за емисиите от промишлеността (ДЕП) и нейните разпоредби, изброени в член 80, параграф 1, трябваше да бъдат транспонирани в националното законодателство в срок от две години. IED установява нови изисквания за инспектиране на промишлените инсталации, както е описано в член 23 от директивата. Задълженията за рутинни екологични инспекции представляват ново предизвикателство за държавите - членки на ЕС. IMPEL вече разработи интегриран метод за оценка на риска (IRAM) в рамките на проекта IMPEL easyTools като инструмент, който да помогне на държавите членки да изпълнят изискванията на член 23 от IED. Разработването на Интегриран метод за оценка на риска (IRAM) и свързания с него ИТ инструмент изясни, че инструментът за оценка на риска трябва да се използва не само за инспекции по IED, но и за инспекции по Директивата Seveso и RMCEI.

В съответствие с това бяха определени две основни цели:

  1.  Да се улесни прилагането на IRAM в държавите членки за различни видове проверки и свързани задачи, както е посочено в действащото или в процес на изпълнение европейско законодателство;
  2.  Да се гарантира, че правилата за извършване на екологични инспекции се прилагат еднакво в държавите-членки, за да се постигнат равнопоставени условия, насърчавани от Съвета на ЕС в 7° ПДОС и да се прилагат с новите европейски регламенти.

 

Number: 2014/11 – Status: Завършен – Period: 2014 - 2014 – Topic: Промишленост и въздух - Tags:

Subscribe to our newsletter