IMPEL Logo

Проект TFS Seaport I-II

2003 - 2006

Завършен

Описание и цели на проекта

Целта на тези проекти е подобряване на прилагането на европейските разпоредби за превоз на отпадъци, както е предвидено в Регламент 259/93 на ЕС и Базелската конвенция, чрез подобряване на сътрудничеството между правоприлагащите органи.

Проектите определят няколко нива на подобрение. Създадена бе мрежа от правоприлагащи органи в участващите пристанища, която бе разширена през втората фаза. Тази мрежа се използва за обмен на информация за нарушения на регламента, разлики в тълкуванията и познания в областта на правоприлагането. По-важното е, че мрежата се използва за планиране на действителните съвместни дейности по правоприлагане. Бяха разработени и използвани стандартни методи за правоприлагане, бяха определени съвместни приоритети и бяха извършени съвместни действия. По този начин проектът допринесе значително както за целостта на вътрешния пазар (на отпадъци), така и за екологичните цели, залегнали в основата на европейския регламент за превоз на отпадъци. В близко бъдеще ще последва втори проект, който ще се основава на опита, натрупан в първия проект, и на увеличения брой участващи пристанища.

Свързани файлове/информация

Пристанище I:

Сеапорт II:

Number: 2003/05 - 2005/08 – Status: Завършен – Period: 2003 - 2006 – Topic: Отпадъци и TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter