IMPEL Logo

Среща на експертния екип по водите и земята

2016

Текущо

Описание и цели на проекта

Новата стратегия на ИМПЕЛ предвижда създаването на експертни екипи (ЕЕ), сред които и Експертен екип по водите и земята.
Необходимо е поне веднъж годишно членовете на ЕЕ да се срещат, за да обсъдят проектите
, резултатите, напредъка и бъдещите дейности, както и назначаването на ръководител и заместник-ръководител на ЕЕ за 2017 и 2018 г.
Проектите предвиждат среща, за максимум 20 души, която да се проведе успоредно с
конференция; вероятно с конференцията за водите на IMPEL в рамките на проекта SWETE 2.
Резултатите ще бъдат свързани с увеличаване на силата на експертния екип, ясни приоритети, по-добре дефинирани програми, целящи решаване на проблемите с водите и земята от гледна точка на IMPEL’

Свързани файлове/информация

 

Number: 2016/12 - 2017/16 – Status: Текущо – Period: 2016 – Topic: Вода и земя - Tags:

Subscribe to our newsletter