IMPEL Logo

Председатели на IMPEL 2008 - 2020

Date of publication Oct 21, 2020

Download

Абстракт

В чест на онези председатели, които проправиха пътя на IMPEL от създаването му като независима международна асоциация с нестопанска цел през 2008 г., IMPEL би искал да ги постави в светлината на прожекторите.

ИМПЕЛ попита председателите и председателките за работата, която вече са имали в ежедневието си, когато са станали председатели, за състоянието на IMPEL през този период, за най-важния им фокус и цели по време на мандата им като председатели и за най-добрия им опит или спомен. Поглеждайки назад, ето какво разказаха някои от тях за IMPEL.

Tags:

Subscribe to our newsletter