IMPEL Logo

Многогодишна стратегическа програма 2022-27

Date of publication Dec 08, 2022

Download

 Новата многогодишна стратегическа програма на IMPEL (MASP) за 2022-27 г. е изготвена с оглед на редица глобални проблеми и произтичащите от тях практически и ресурсни предизвикателства за нашите членове. Възможно е допълнителни неочаквани събития да окажат влияние върху изпълнението на програмата. Тя е оформена от "Зеления курс на Европейския съюз (ЕС)" с амбициозната цел за "нулево замърсяване" и извънредните ситуации, свързани с климата и биоразнообразието. В него са взети предвид резултатите от оценката на управлението на IMPEL 2020 и предложенията за реформи. Той се основава на Позиционния документ на IMPEL за гарантиране на екологичното съответствие, обобщен пред Европейската комисия (ЕК), и ще отразява също така по-нататъшното развитие в работните области на План за действие на ЕС за гарантиране на екологичното съответствие, за който IMPEL допринася заедно с други европейски мрежи от професионалисти в областта на околната среда. 

Tags:

Subscribe to our newsletter