IMPEL Logo

Контролен списък за оценка на законодателството по отношение на практическата приложимост и изпълнимостта

С цел да се насърчат създателите на политики, законодателите и заинтересованите страни да отделят повече внимание на вероятните проблеми с практическата приложимост на изпълнението и приложимостта по време на законодателния процес, с оглед предвиждане и отстраняване на проблемите с практическата приложимост и приложимостта чрез проактивен подход IMPEL инициира проект, насочен към изготвянето на практически контролен списък за оценка на практическата приложимост и изпълнимостта на съществуващото и новото законодателство с цел подобряване на цялостното прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда в държавите-членки.

IMPEL разработи свой собствен контролен списък през 2006 г., който обаче беше заменен от работата, извършена през 2010 г. съвместно с Мрежата на ръководителите на ЕАОС’с.

Контролният списък има за цел да даде възможност на участниците и заинтересованите страни в законодателния и изпълнителния процес да оценяват законодателството на ЕС в областта на околната среда (и свързаното с него национално законодателство и усилията за неговото прилагане) по различни аспекти на практическата приложимост и изпълнимостта, както ex ante, така и ex post. В настоящия доклад се съдържа списък с въпроси, който може да се използва като контролен списък, помощно средство или като въпросник в зависимост от нуждите и интересите на потребителя.

Допълнително(и) приложение(я)

Tags:

Subscribe to our newsletter