IMPEL Logo

Методология за издаване на разрешителни "Правилните действия" - Сравнение

"Да правим правилните неща при издаването на разрешителни за околната среда" е текущ проект (2016-2018 г.), който разглежда отблизо връзката между издаването на разрешителни и инспекциите, идентифицира интересни казуси и най-добри практики в Европа и определя и описва стъпките, които биха могли да се използват в процедурите за издаване на разрешителни.

Предложението на този тригодишен проект е да: 1) да се съберат и сравнят процедурите, които се използват в рамките на
Европа в момента, и да се изяснят потребностите, 2) въз основа на тази информация екипът по проекта ще разработи ръководство, което е достатъчно гъвкаво, за да се приспособи към органите в Европа при издаването на разрешителни за ИУЕЕО, 3) да се организират сесии за обучение по издаване на разрешителни за ИУЕЕО и да се установят пропуските в инструментите и методологиите за издаване на разрешителни, за да могат да се инициират нови проекти на IMPEL.

Крайният резултат от работата е поетапно ръководство за издаване на разрешения, добре обучени служители за издаване на разрешения
и идентифициране на нови инициативи на IMPEL за проекти за издаване на разрешения.

Tags:

Lead country and contact

Нидерландия

Subscribe to our newsletter