IMPEL Logo

Наръчник за инспекция и прилагане на законодателството в областта на електронните отпадъци

Наръчникът има за цел да предложи практически насоки и справочна информация на служителите, отговарящи за регулирането и правоприлагането, които се занимават с трансграничното движение на употребявано електрическо и електронно оборудване (УЕЕО) и електрически и електронни отпадъци (Е-отпадъци). Въпреки че действията както на страните износителки, така и на страните вносителки са важни за ефективното прилагане на Базелската конвенция, включително по отношение на електронните отпадъци, наръчникът се фокусира предимно върху страните вносителки. Това се дължи на факта, че проектът има за цел да подпомогне изграждането на капацитет в съответните държави, които са предимно държави вносителки. Тъй като морските пристанища са основните пунктове за влизане на пратките с ЕЕО и електронни отпадъци на африканския континент, настоящото ръководство се фокусира върху изграждането на капацитет и подобряването на сътрудничеството между служителите по правоприлагането и регулаторните органи, чиято ежедневна работа е свързана с африканските морски пристанища.

Наръчникът е изготвен през 2012 г. от членовете на екипа на проекта IMPEL, отговарящи за изпълнението на компонент IV на проекта "Е-отпадъци в Африка". Подготовката е извършена в тясно сътрудничество със Секретариата на Базелската конвенция и BCCC-Нигерия.

Tags:

Subscribe to our newsletter