IMPEL Logo

easyTools – Risk assessment guidance book

Под името ‘easyTools’ екип на проекта, ръководен от Германия, събра информация за оценките на риска, които се използват в Европа. Въз основа на тази информация беше разработена и тествана нова методология, основана на правила, наречена Интегриран метод за оценка на риска (IRAM). В настоящото ръководство е описана тази методология.

Tags:

Lead country and contact

Германия

Subscribe to our newsletter