IMPEL Logo

Добри практики в областта на енергийната ефективност при издаване на разрешителни и инспекции

В този документ се прави преглед на добрите практики във връзка с енергийната ефективност в процедурите за издаване на разрешителни и инспекции.

  •  

Tags:

Subscribe to our newsletter