IMPEL Logo

Ръководство за прилагане на IED при планирането и извършването на инспекции

Това ръководство е изготвено в рамките на проекта IMPEL 2012: Основната цел на този проект беше да се организира обмен на информация относно най-добрите практики за прилагане на член 23 от IED, като се вземат предвид вече разработените от IMPEL насоки за планиране на инспекциите и оценка на риска и изискванията, описани в член 23 от IED.

Tags:

Lead country and contact

Германия

Subscribe to our newsletter