IMPEL Logo

Ръководство "Осъществяване на кръговата икономика

Определящ елемент в прехода към кръгова икономика са иновациите в производствените и рециклиращите предприятия, които целят ефективно използване на ресурсите, предотвратяване на образуването на отпадъци и използване на производствени остатъци или материали, извлечени от отпадъци, като вторични суровини. Ключово условие за осъществяването на тези кръгови иновации е по-доброто свързване на политиката, законодателството и регулирането по места. Настоящото ръководство е разработено в подкрепа на регулаторите, политиците и законодателите и предприятията при създаването на условия за осъществяване на такива иновации и при преодоляването на някои от общосподелените предизвикателства.

Докладът съдържа протокола от конференцията MIW&IMPEL, на която беше представено “Ръководство за регулатори за създаване на условия за иновации за кръгова икономика (предотвратяване и рециклиране на отпадъци)” 

Tags:

Lead country and contact

Италия

Subscribe to our newsletter