IMPEL Logo

Ръководство за ефективно планиране на инспекциите на превоза на отпадъци

В съответствие с Регламент (ЕС) № 660/2014 държавите - членки на ЕС, трябва да изготвят планове за инспекции на превози на отпадъци до 1 януари 2017 г., за да осигурят необходимия капацитет за инспекции и ефективно да предотвратят незаконните превози. В този ръководен документ, изготвен от екип на проекта IMPEL въз основа на националния опит, проучване и интензивни дискусии с регулаторни органи от страните участнички и други експерти, се обясняват основните елементи на плана за инспекция на превоза на отпадъци и на свързаната с него оценка на риска, описват се най-добрите практики и се предлагат редица инструменти, които могат да бъдат полезни за органите, които трябва да разработят план за инспекция.

Tags:

Lead country and contact

Германия

Subscribe to our newsletter