IMPEL Logo

Насоки за мониторинг на индустрията за добиване на тен

Целта на настоящите насоки е да предоставят на инспекторите някои полезни елементи за планиране и извършване на екологична инспекция на кожарска фабрика в съответствие с националното законодателство и препоръките на IMPEL.

Tags:

Subscribe to our newsletter