IMPEL Logo

Инструмент за моделиране iDepend

iDEPEND е инструмент за моделиране на зависимости, който може да помогне на регулаторните органи да определят стратегии и подходи за намеса с цел подобряване на поведението на операторите по отношение на спазването на екологичните изисквания. В същото време инструментът анализира възможната успеваемост на избрания подход.

Как да използвате инструмента?

На 26 юни беше организиран уебинар за използването на инструмента iDepend.  Бяха представени отлични презентации за използването на моделирането на зависимостите в подкрепа на екологичното регулиране, включително демонстрация как да използвате инструмента iDepend за изграждане на модел на зависимостите за оценка на интервенциите за собствената ви работа.

За хората, които не са могли да се присъединят към уебинара (или ако някой би искал да го види отново!), моля, кликнете тук, за да видите записа.

 

Tags:

Lead country and contact

Обединеното кралство

Subscribe to our newsletter