IMPEL Logo

Инструмент за преглед на инициативата IMPEL (IRI)

IRI е съкращение от IMPEL Review Initiative и представлява доброволна партньорска проверка, при която органите по околна среда на страните членки на IMPEL си помагат взаимно, за да подобрят прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда. С провеждането на IRI приемащата страна получава безплатни съвети за по-нататъшно подобряване на работата си и се обменят най-добри практики в европейската общност.

Ако се интересувате от домакинство на IRI, този информационен пакет ще ви предостави някои основни сведения.

Опитът с инструмента

Дискусия в Linkedin:

Допълнително(и) приложение(я)

Tags:

Lead country and contact

Нидерландия

Subscribe to our newsletter