IMPEL Logo

Диалог в съседство - набор от инструменти

Този документ е предназначен за властите и компаниите, които искат да използват или насърчават подхода на прекия диалог за решаване на екологични конфликти между жителите и промишлените обекти. Редица държави-членки са участвали в серия от проекти за установяване на квартални диалози, в рамките на които са били събрани и оценени примери за това как екологичните конфликти между компаниите и техните квартали могат да бъдат решени чрез диалог.

Други езици

Tags:

Lead country and contact

Германия

Subscribe to our newsletter