IMPEL Logo

Ръководство "стъпка по стъпка" за планиране на инспекция на околната среда

В съответствие с Препоръката за минимални критерии за инспекциите по околната среда (RMCEI) всички инспекционни дейности трябва да бъдат планирани предварително. Практиците изразиха необходимостта от насоки, които да подпомогнат прилагането на минималните критерии за планиране в RMCEI. За тази цел е изготвено настоящото ръководство.

Tags:

Subscribe to our newsletter