IMPEL Logo

Ръководство стъпка по стъпка за инспекции на превози на отпадъци

В съответствие с Препоръката за минимални критерии за инспекциите по околната среда (RMCEI) всички инспекционни дейности трябва да бъдат планирани предварително. В Регламента на ЕС относно превоза на отпадъци (РПОО) се посочва, че държавите членки трябва да определят правила за прилагане и да извършват инспекции. Регламентът дава само някои указания за това как, къде и кога трябва да се провеждат те. Настоящото ръководство е изготвено, за да отговори по-подробно на тези въпроси.

Tags:

Lead country and contact

Нидерландия

Subscribe to our newsletter