IMPEL Logo

Tools

  • Методология за издаване на разрешителни "Правилните действия" - Сравнение

    Да правим правилните неща при издаването на екологични разрешителни е текущ проект (2016-2018 г.), който разглежда отблизо връзката между издаването на разрешителни и инспекциите, идентифицира интересни казуси и най-добри практики в Европа и определя и описва стъпките, които биха могли да се използват в процедурите за издаване на разрешителни.

    [Read more]

Subscribe to our newsletter