IMPEL Logo

Tools

  • Инструмент за преглед на инициативата IMPEL (IRI)

    IRI е съкращение от Инициатива за преглед на IMPEL и представлява доброволна партньорска проверка, при която органите по околна среда на страните членки на IMPEL си помагат взаимно, за да подобрят прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда. С провеждането на IRI домакинът получава безплатни съвети за по-нататъшно подобряване на работата си и се обменят най-добри практики в европейската общност. Ако се интересувате от домакинство на IRI, този информационен пакет ще ви предостави някои основни сведения.

    [Read more]

Subscribe to our newsletter