IMPEL Logo
 • Uložte si datum konference 4 Networks

  Řídící výbor expertního týmu IMPEL pro průmysl a letectví se sešel v Bruselu a jednal s Evropskou komisí.

 • Finanční rezervy na závazky vůči životnímu prostředí Praktická příručka

  Řídící výbor expertního týmu IMPEL pro průmysl a letectví se sešel v Bruselu a jednal s Evropskou komisí.

 • Na konferenci Intersol byly prezentovány výsledky projektu IMPEL na sanaci vody a půdy

  Řídící výbor expertního týmu IMPEL pro průmysl a letectví se sešel v Bruselu a jednal s Evropskou komisí.

 • Projektový tým IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) navštívil lokalitu ve španělské Murcii.

  Řídící výbor expertního týmu IMPEL pro průmysl a letectví se sešel v Bruselu a jednal s Evropskou komisí.

 • IRI Island 2023

  Řídící výbor expertního týmu IMPEL pro průmysl a letectví se sešel v Bruselu a jednal s Evropskou komisí.

 • Projekt IMPEL Implementace směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích na evropských letištích uskutečnil první návštěvu letišť

  Řídící výbor expertního týmu IMPEL pro průmysl a letectví se sešel v Bruselu a jednal s Evropskou komisí.

 • Řídící výbor expertního týmu IMPEL pro průmysl a letectví se sešel v Bruselu a jednal s Evropskou komisí.

  Řídící výbor expertního týmu IMPEL pro průmysl a letectví se sešel v Bruselu a jednal s Evropskou komisí.

Vítejte ve společnosti IMPEL

Síť Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí (IMPEL) je mezinárodní neziskové sdružení orgánů pro životní prostředí členských států Evropské unie, přistupujících a kandidátských zemí EU, zemí EHP a ESVO a potenciálních kandidátů na vstup do Evropského společenství.

Naším posláním je zajistit efektivní implementaci a prosazování evropského práva životního prostředí podporou profesionální spolupráce, informací a výměny osvědčených postupů mezi regulačními orgány v oblasti životního prostředí.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter