IMPEL Logo
 • Výsledky projektu sanace vody a půdy IMPEL byly prezentovány na AquaConSoil 2023.

  Zasedání IMPEL o nakládání s odpady a oběhovém hospodářství a návštěva na místě, které se konalo 19.-20. června na ostrově São Miguel na Azorských ostrovech

 • Výběrové řízení na projekt IMPEL Supporting IED Implementation - uzávěrka 7. září

  Zasedání IMPEL o nakládání s odpady a oběhovém hospodářství a návštěva na místě, které se konalo 19.-20. června na ostrově São Miguel na Azorských ostrovech

 • Konference IMPEL o vodě a půdě v Bukurešti

  Zasedání IMPEL o nakládání s odpady a oběhovém hospodářství a návštěva na místě, které se konalo 19.-20. června na ostrově São Miguel na Azorských ostrovech

 • Minikonference o změně trendu ve znečištění podzemních vod ve Frankfurtu nad Mohanem

  Zasedání IMPEL o nakládání s odpady a oběhovém hospodářství a návštěva na místě, které se konalo 19.-20. června na ostrově São Miguel na Azorských ostrovech

 • Zasedání IMPEL o nakládání s odpady a oběhovém hospodářství a návštěva na místě, které se konalo 19.-20. června na ostrově São Miguel na Azorských ostrovech

  Zasedání IMPEL o nakládání s odpady a oběhovém hospodářství a návštěva na místě, které se konalo 19.-20. června na ostrově São Miguel na Azorských ostrovech

Vítejte ve společnosti IMPEL

Síť Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí (IMPEL) je mezinárodní neziskové sdružení orgánů pro životní prostředí členských států Evropské unie, přistupujících a kandidátských zemí EU, zemí EHP a ESVO a potenciálních kandidátů na vstup do Evropského společenství.

Naším posláním je zajistit efektivní implementaci a prosazování evropského práva životního prostředí podporou profesionální spolupráce, informací a výměny osvědčených postupů mezi regulačními orgány v oblasti životního prostředí.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter