IMPEL Logo
 • Zasedání expertního týmu pro průmysl a letectví Stuttgart 18.-19. října 2023

  Výběrové řízení na zabezpečení IT a GDPR

 • výběrové řízení na vylepšení webových stránek

  Výběrové řízení na zabezpečení IT a GDPR

 • Zasedání expertního týmu IMPEL pro průřezové nástroje a přístupy

  Výběrové řízení na zabezpečení IT a GDPR

 • Výběrové řízení na zabezpečení IT a GDPR

  Výběrové řízení na zabezpečení IT a GDPR

Vítejte ve společnosti IMPEL

Síť Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí (IMPEL) je mezinárodní neziskové sdružení orgánů pro životní prostředí členských států Evropské unie, přistupujících a kandidátských zemí EU, zemí EHP a ESVO a potenciálních kandidátů na vstup do Evropského společenství.

Naším posláním je zajistit efektivní implementaci a prosazování evropského práva životního prostředí podporou profesionální spolupráce, informací a výměny osvědčených postupů mezi regulačními orgány v oblasti životního prostředí.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter